Taktsmērs jeb metrs ir mūzikas ritma organizācijas sistēma. Par taktsmēru sauc vienmērīgu uzsvērto un neuzsvērto taktsdaļu akcentu maiņu. To izmanto nošu rakstā, lai zinātu skaņdarba tempu un nots ilgumu. Taktsmērus iedala divdaļu taktsmērā un trijdaļu taktsmērā.

Taktsmērus var arī iedalīt vienkāršajos, saliktajos un jauktajos taktsmēros. Visus taktsmērus ar vienu stipro taktsdaļu dēvē par vienkāršajiem taktsmēriem, saliktie taktsmēri savukārt veidojas no vairākiem vienādiem vienkāršajiem taktsmēriem (piemēram, 6/8 = 3/8 + 3/8), bet jauktie taktsmēri — no vairākiem dažādiem vienkāršajiem taktsmēriem (7/4 = 4/4 + 3/4).

Ja mūzikā vienlaicīgi apvienojas divi vai vairāki dažādi taktsmēri, to sauc par polimetriju.