Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakari

Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakari (T.L.R.V.) bija neoficiāli Tērbatas latviešu studentu jeb "draugu" saieti kopš 1870. gada, no kuriem 1882. gadā izveidojās pirmā latviešu studentu korporācija Lettonia. Saietu mērķi bija latviešu tautas garīgās attīstības veicināšana, tās vēstures pētīšana, valodas un skolu attīstība.

Par kustības pirmsākumu var uzskatīt 1856. gada februārī Tērbatas Universitātes studentu dibinātos "Tērbatas latviešu vakarus". Lai arī no 31 dibinātāja tikai septiņi bija latvieši (pēc tam pievienojās vēl 11), taču Krišjānis Valdemārs, Jānis Zakranovičs, E. Grīnhofs, Krišjānis Barons tika ievēlēti šī nodibinājuma vadošajos amatos. 1857. gadā Krišjānis Valdemārs ar saviem domubiedriem nodibināja studentu korporāciju Fraternitas Academica Dorpatensis.[1] Kad 1858. un 1859. gadā lielākā vakarnieku daļa beidza studijas un atstāja Tērbatu, latviešu elements korporācijas dzīvē zaudēja svaru.[2] Jaunā korporācija nespēja piemēroties pārējo vācbaltiešu studentu korporāciju principiem un 1861. gada 28. februārī to izslēdza no Tērbatas šaržēto konventa.

1870. gada 18. februārī Tērbatas Universitātes students Kronvaldu Atis ar saviem divdesmit domu biedriem nosūtīja apsveikuma telegrammu Rīgas Latviešu biedrības jaunā nama iesvētīšanas reizē. 19. februāra vakarā visi telegrammas parakstītāji sapulcējās atzīmēt Rīgas Latviešu biedrības svētkus un nolēma atjaunot regulāras vakarnieku sanāksmes, kas tika nodēvētas par Tērbatas latviešu studentu rakstniecības vakariem. Savu iekšējo uzbūvi un organizāciju T.L.R.V. draugi gandrīz pilnībā veidoja uz studentu korporāciju principiem. Vakaru dibinātāji bija Atis Kronvalds, Frīdrihs Grosvalds, Atis Grīnbergs, Eižens Zemmers un citi.

1881. gada 3. decembrī draugu organizēcijai tika pieņemts nosaukums "Fraternitas Lettonica", kas 1882. gada 20. februārī tika mainīts ar nosaukumu "Lettonia".[3]

  1. Fridrihs Freibergs Arhivēts 2017. gada 29. aprīlī, Wayback Machine vietnē. Jolanta Mediņa, „Kurzemnieks” Nr. 18. 2014. gada 12. februārī
  2. Dzirkalis K. “Dorpatensis Fraternitas Academica”. Universitas, 33 (1974), 32. lpp. citēts no [1]
  3. «Lettonias vēsture». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2017. gada 30. jūlijā. Skatīts: 2017. gada 5. aprīlī.