Svētums ir priekšmets, atziņa, pārdzīvojums, centieni, ko tur par svētu. Šaurākā nozīmē svētums ir Dieva īpašība, kas izteic viņa pārpasaulīgumu un neatkarību.[1]

  1. Latviešu konversācijas vārdnīca. XXI. sējums. Rīga : Anša Gulbja izdevniecība. 41 361. sleja.