Stratotips ir konkrētu nogulumu griezums no kāda atseguma vai tuvu esošu atsegumu grupas no vienas stratigrāfiskās vienības (stāva, horizonta, svītas u.c.), kuru pētnieks pirmo reizi ir izdalījis un aprakstījis, pamatojoties uz šo griezumu, kas tiek atzīmēts kā tipveida griezums.[1] Šis stratigrāfiskais griezums kalpo par etalonu turpmākiem salīdzinājumiem ar šī paša vecuma griezumiem citos reģionos. Kamēr stratotips ir pieejams izpētei un salīdzināšanai, to nevar nomainīt ar kādu citu griezumu, kā jaunu stratotipu. Stratotipam ir jāatrodas tajā apvidū, no kura objektu ģeogrāfiskā nosaukuma (upes, kalna, apdzīvotas vietas u.c.) ir dots nosaukums dotajai stratigrāfiskai vienībai (piem. Eifela stāvam jāatrodas Eifela kalnos, Gaujas svītai jāatrodas Gaujas baseinā).

Amulas svītas stratotips Amulas upes krastā pie Kalnamuižas dzirnavām.

Bez stratotipa, izdalot kādu stratigrāfisko vienību, autors var aprakstīt arī citus uz šo vienību attiecošos griezumus. Šādi griezumi tiek saukti par parastratotipiem. Taču tie nevar aizstāt primāro stratotipu, jo tie kalpo vienīgi kā papildus materiāls.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Геологический словарь, Том второй: Стратотип. Москва, Недра. 1978; 268. lpp

Ārējās saites labot šo sadaļu