Strādnieku sports un sargs

(Pāradresēts no Strādnieku Sports un Sargs)
Bruno Kalniņš, turot runu Strādnieku sports un sargs demonstrācijā 1933. gadā

Strādnieku sports un sargs (SSS, sarunvalodā — siseņi) bija paramilitāra LSDSP sporta organizācija, kas pastāvēja no 1921. līdz 1934. gadam.

Organizācijas izveidotājs un vadītājs bija sociāldemokrāts Bruno Kalniņš, kurš 1921. gada 8. jūnijā nodibināja sporta organizāciju — Strādnieku Sporta Savienība. No tās biedriem 1923. gadā tika izveidotas kārtības uzturēšanas grupas, kas aizsargāja sociāldemokrātu pasākumus no sadursmēm ar nacionālradikāļiem un komunistiem. Ar 1924. gadu tika izveidotas militārās sekcijas. Tajā pat gadā organizācijas paspārnē izveidota pionieru sekcija. 1925. gadā pārdēvēta par SSS. Sadarbojusies ar ārvalstu sociāldemokrātiskajām organizācijām, jo cieši ar austriešiem un somiem. Paralēli pastāvēja dažādas sporta sekcijas.

Sākotnēji SSS bija sadalīta bataljonos, rotās un vados, 1925. gadā organizācijā ietilpa ap 1000 biedru, kas bija sadalīti 5 bataljonos un 24 rotās. 1926. gadā mainīta organizatoriskā struktūra, sadalot biedrus apgabalos, rajonos un iecirkņos. Militāro apmācību veica kapteinis Sergejs Staprāns, viņa palīgs kapteinis Eduards Plan-Dubrovskis. SSS rīcībā bija mazkalibra šautenes un pistoles. Organizācijas biedri nesāja zilas krāsas uniformas, sveiciens — "Brīvi sveiks!", ko izpildīja, paceļot dūrē savilktu labo roku.

1933. gadā organizācijā bija ap 6700 biedru. Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma SSS tika aizliegta.