Stars ir taisnes viena daļa kopā ar punktu, kurš to sadala divās daļās. Šo punktu sauc par stara sākumpunktu.[1] Parasti starus apzīmē ar vienu mazo burtu vai diviem lielajiem burtiem. Stara nosaukumu pieraksta no tā sākumpunkta, ja uz taisnes atrodas vēl kāds punkts. Staru dažkārt sauc arī par pustaisni.

Stars

Taisnes jebkurš punkts sadala taisni divos staros un šādus starus sauc par savstarpējiem papildstariem. Starus, kuri atrodas uz vienas taisnes un kuriem ir kopīgs tikai sākumpunkts, sauc par pretējiem stariem.

  1. Inese Lude, Jolanta Lapiņa. Matemātika 7. klasei. Pētergailis, 2013. 27. lpp.