Stāsts ir prozas darbs vai sacerējums, žanrisks apzīmējums visiem tiem literārajiem darbiem, kuros atainotā un tēlotā viena vai dažādu cilvēku rīcība ir neliels posms vairākos notikumos galvenā tēla darbībās, rīcībā un dzīvē.[1] Pārējās personas tiek raksturotas tikai attieksmē pret centrālo tēlu.[2]

Literatūrā izšķir īso jeb apjomā nelielu un garo stāstu, kurā parasti tēlots ilgāks laikposms vairāku daiļdarba varoņu dzīvē.[3]

Pēc formas izšķir šādus stāsta žanra tipus:

  • Garais stāsts — vidējā episkā forma. Sižetam parasti ir viena vai dažas darbības līnijas.[2]
  • Īsais stāsts — centrā parasti ir viena vai dažu cilvēku rīcība vienā vai arī dažās epizodēs, taču vienotā tvērumā, risinot vienu problēmu. Tas ir viens fragments no tēlotās personas dzīves, kura nav parādīta ne pirms, ne arī pēc tā.[1] Raksturs vai arī kāda tā īpašība atklājas notikumu aspektā.[2]
  1. 1,0 1,1 M. Milzere, L. Silova, D. Štokmane, A. Vanaga, A. Vēvers, I. Vīduša. Literatūra 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2008. 34. lpp.
  2. 2,0 2,1 2,2 Vitolds Valeinis. Ievads literatūrzinātnē. Rīga: Latvijas Universitāte, 1994.
  3. Daina Štokmane, Iveta Vīduša. Literatūra 7. klasei. 1. daļa. Zvaigzne ABC, 2014. 112. lpp.