Spānijas senāts ir Spānijas Karalistes parlamenta augšpalāta. No 266 senatoriem 208 ievēl iedzīvotāji, un 57 ieceļ Spānijas reģionu parlamenti. Senatori kalpo četrus gadus ilgus termiņus, un reģionu parlamentiem ir tiesības tos atsaukt pirms pilnā termiņa beigām. Senātu pirmo reizi izveidoja 1837. gadā, un tas pastāvēja līdz 1923. gadam. To atjaunoja līdz ar 1978. gada konstitūcijas pieņemšanu.

Partijas, kurām Senātā ir vairāk par 10 senatoriem, veido savas frakcijas. Visi pārējie darbojas jauktajā grupā. Lai arī konstitūcijā paredzēts, ka Senāta vēlēšanas var notikt atsevišķi, tās notiek vienlaikus ar parlamenta apakšpalātas vēlēšanām. Katra Spānijas province ievēl četrus senatorus, neatkarīgi no tās iedzīvotāju skaita. Vidusjūras un Atlantijas okeāna salām piešķirts dažāds senatoru skaits. Kopumā mazākām un mazāk apdzīvotām provincēm tas dod priekšroku.