Tradīcija

Tradīcija (latīņu: traditio — ‘nodošana tālāk’), arī paraža, ir konkrētā ļaužu kopienā izveidojies uzskatu, ieradumu un darbību kopums, kas tiek nodots tālāk no paaudzes paaudzē. Tradīcijas ir kultūras nemateriālā mantojuma elements. Tā kā pasaulē daudz kas mainās, tad arī tradīcijas laika gaitā mainās. Vēlmi atgriezties pie tradicionālajām vērtībām sauc par tradicionālismu.

Daudzās rietumu pasaules kultūrās, kad satiekas divi vīrieši, viena no tradīcijām ir rokasspiediens