Slūžu kamera ir iekārta, kas ļauj cilvēkus vai objektus pārvietot starp hermētisku telpu un apkārtējo vidi, minimizējot spiediena izmaiņas un gāzu ieplūšanu vai izplūšanu no telpas. Slūžu kameru var izmantot arī zem ūdens, lai ļautu pārvietoties starp gaisa telpu un apkārtējo ūdeni, neļaujot ūdenim ieplūst telpā.

Slūžu kamera sastāv no starptelpas ar divām hermētiski noslēdzamām durvīm, kuras vienlaikus nevar atrasties atvērtas. Pirms nākamās durvs atvēršanas, starptelpā ir jāizveido tāda pati vide, kāda ir aiz durvīm.

Cilvēki slūžu kameru parasti izmanto, tērpti attiecīgai videi paredzētos hermētiskos skafandros. Ja tādus neizmanto, var piedzīvot dekompresijas slimību vai pat nāvi.

Slūžu kameras izmanto: