Silinīku pilskalns

Silinīku pilskalns (saukts arī par Silenieku pilskalnu) atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagastā apmēram 0,5 km uz ZA no Silinieku ciema. (Silinieku ciems - 2 km uz R no Mērdzenes, ceļš Mērdzene- Stiglova)

Silinīku pilskalns ir 60 m garš, 40 m plats un 14 m augsts. Uzbedums dienvidu pusē sasniedz 15 — 20 augstumu. Pilskalns apdzīvots 12. gadsimtā. Otrā Pasaules kara laikā pilskalns esot izmantots ierakumu veidošanai.

Pēc seniem nostāstiem kalnā glabājoties nauda, kas dažādā veidā rādoties cilvēkiem: gan kā divi puisēni, gan kā maza pelīte, gan kā sieviete baltā tērpā melna suņa apsardzībā.

Silenieku pilskalns ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. VKPAI Nr: 1547.