Siens

nopļauti, pēc tam izžāvēti zālaugu stiebri, lapas

Siens ir rupja lopbarība, ko veido nopļauti, pēc tam izžāvēti zālaugu stublāji. Ūdens daudzums sienā ir mazāks par 20%. Lopbarībā sienu pārsvarā izmanto ziemas sezonā, kad zaļbarība nav pieejama. Siens tiek pļauts tad, kad pļavas zālaugi ir izauguši līdz vēlamajam garumam, un laika apstākļi ir piemēroti siena novākšanai. Pēc nopļaušanas tam parasti ļauj pilnībā izžūt, pēc tam siens tiek presēts rulonos vai ķīpās, bet tradicionāli ticis krauts un žāvēts siena zārdos.

Rulonos sapresēts siens
Siena talka 1903. gadā

Lopbarībā izmanto arī skābsienu, to gatavojot zālaugi netiek žāvēti, bet gan iekonservēti hermētiski noslēgtā vidē pienskābajai rūgšanai.