Sesija datorikā, pamatā attiecībā uz datortīkliem, ir ar sesijas slāņa palīdzību nodrošināts stabils savienojums starp lietotāju (vai lietotāja aģentu) un serveri, kas sevī ietver liela daudzuma datu pakešu apmaiņu starp lietotāja datoru un serveri. Sesijas parasti tiek īstenotas caur tīkla protokolu (piemēram, telnet vai FTP).

Gadījumos, kad tiek izmantoti transporta protokoli, kas paši par sevi neietver sesiju slāni (teiksim, UDP) vai arī kur sesijām sesiju slānī ir īss mūžs (piemēram, HTTP), sesijas nodrošina augstāka līmeņa programma. Piemēram, datu apmaiņa starp klientu un serveri HTTP protokola ietvaros var saturēt HTTP sīkdatni, pēc kā var identificēt lietotāja stāvokli sistēmā