Senāts bija Senās Romas padome, republikas laikā tas bija padomdevējs orgāns. Romas impērijas laikā tas vadīja valsti, noteica ārpolitiku un finanses. Senāta 300 locekļus uz nenoteiktu laiku ievēlēja cenzors.

Senāta lēmums nebija juridiska norma tās īstajā nozīmē. Senāta varas apjoms bija visai plašs. Tautas sapulces pieņemtos lēmumus līdz pat 3. gadam p.m.ē. apstiprināja senāts konsuliem piešķīra ārkārtējās pilnvaras. Diplomātisku sakaru un starptautisku līgumu jautājumi arī ietilpa senāta kompetencē.