Sektors ir riņķa daļa, ko ierobežo loks un divi rādiusi, kas vilkti no loka galapunktiem. Zīmējumā θ ir centrālais leņķis, — riņķa rādiuss un — loka garums.

Riņķa sektors (gaiši zaļā krāsā)

Sektoru, kura centra leņķis ir 180°, sauc par pusapli. Sektoriem ar citiem leņķiem dažkārt lieto speciālus nosaukumus:

  • kvadrants (90°),
  • sekstants (60°),
  • oktants (45°).

Laukums Labot

Riņķa laukumu aprēķina pēc formulas  . Sektora laukumu aprēķina, reizinot riņķa laukumu ar leņķa un   dalījumu:

 

Perimetrs Labot

Sektora perimetrs ir loka garuma un divu rādiusu summa:

 .

Atsauces Labot

Ārējās saites Labot