Seksuālā revolūcija ir process, kura rezultātā notikusi kardināla uzskatu maiņa jautājumā par cilvēku seksuālo dzīvi, ikdienu un atbrīvošanos no seksuālās dzīves ierobežojošiem stereotipiem. Tā aizsākās 20. gadsimta 60. gados, laikā, kad bija aktuāla hipiju subkultūra, taču ir aktuāla joprojām.