Seksuālā objektizācija

Seksuālā objektizācija ir, kad otra persona tiek uztverta kā instruments seksuālo vēlmju apmierināšanai. Objektizācija plašākā izpratnē nozīmē attiekties pret otru personu kā patēriņa preci, lietu vai objektu, neņemot vērā personību vai cilvēka cieņu.