Sekcijas izolators ir dzelzceļa, tramvaja vai trolejbusa kontakttīkla specdaļa, kas sadala tīklu uz daļām, nodrošinot vienmērīgu strāvas piegādi no vilces apakšstacijām. Katru sekciju darbina atsevišķs barošanas fīderis, kas nepieciešamības gadījumā ļauj atslēgt no strāvas tikai nelielu kontakttīkla daļu, nevis visu tīklu, kā arī darbināt sekcijas no dažādām vilces apakšstacijām utt.

Tā galvenais uzdevums ir nodrošināt sekciju izolāciju, neierobežojot strāvas noņēmēju izbraukšanu caur tām. Galvenais šķērslis ir lokizlāde, kas rodas izbraucot specdaļu. Tās ietekmes mazināšanai izmanto loka slāpēšanas ierīci, kas sastāv no loka spoles un loka dzēšanas kameras. Lai nerastos lokizlāde un izolators nesadegtu, tas ir jāizbrauc bezstrāvas režīmā.