Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana

Skaties arī jēdzienu ar līdzīgu nosaukumu: OKTA.

Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA polise sedz zaudējumus, kurus transportlīdzekļa vadītājs ir nodarījis trešās personas veselībai, kā arī zaudējumus īpašumam ceļu satiksmes negadījumā, kas noticis transporta līdzekļa vainas dēļ. Kopš sistēma ir ieviesta, OCTA polise ir obligāti nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, ja tie piedalās ceļu satiksmē.

Saņemt OCTA atlīdzību var ceļu satiksmes negadījumā cietušais, gadījumā, ja tas nav atzīts par vainīgu negadījumā. Atlīdzības saņēmējs var būt transportlīdzekļa īpašnieks, vadītājs vai pasažieris (arī tad, ja tas ir atradies negadījumu izraisījušajā transportlīdzeklī). Zaudējumus var atlīdzināti gan personai, gan mantai. OCTA sedz personai nodarītus zaudējumus apjomā līdz 5 000 000 EUR — mantai līdz 1 000 000 EUR.

OCTA sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai un Eiropas Komisijas direktīvu ieviešanai tika izveidots Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). LTAB ir OCTA garantijas fonda administrators, kas lemj un atbild par fonda līdzekļu izlietojumu.

OCTA sistēmas dalībnieki labot šo sadaļu

Latvijā OCTA pakalpojumus drīkst sniegt tikai tie apdrošinātāji, kuri ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedri. Kopīgi ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru tie veido OCTA sistēmu. Šobrīdi OCTA sistēmā darbojas 11 apdrošināšanas sabiedrības:

2013. gada 17. jūnijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulēja visas likvidējamās ASS BALVA licences, līdz ar to tā vairs neizsniedz jaunas OCTA polises, tomēr visas tās izsniegtās polises turpina darbību.[1]

OCTA polises darbība labot šo sadaļu

OCTA atlīdzina radušos zaudējumus transportlīdzekļa īpašniekam vai tā likumīgajam lietotājam par visiem zaudējumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā. OCTA atlīdzina veselības kaitējumu un īpašuma zaudējumu, kuru ir izraisījis vadītājs ceļu satiksmes negadījumā.

OCTA polises prēmijas aprēķināšana labot šo sadaļu

OCTA apdrošināšanas prēmijas apjomu apdrošināšanas sabiedrības nosaka, ņemot vērā dažādus kritērijus, piemēram:

 • "Bonus-malus" klase;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
 • īpašnieka juridiskais statuss — fiziska vai juridiskā persona;
 • mērķis, kuram izmantots transportlīdzeklis un tā ekspluatācijas apstākļi;
 • transportlīdzekļa veids, kam izsniegta OCTA polise;
 • pilna transportlīdzekļa masa;
 • transportlīdzekļa īpašnieka negadījumu vēsture un braukšanas pieredze;
 • OCTA darbības termiņš.

OCTA polises riska seguma politika labot šo sadaļu

Kompensācijas saņēmēji labot šo sadaļu

Zaudējumu kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kas cietusi ceļu satiksmes negadījumā un nav atzīta par vainīgu ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanā. Šīs personas var būt:

 • vadītāji vai transportlīdzekļu īpašnieki;
 • gājēji;
 • pasažieri, pat tad, ja nelaimes gadījuma laikā tie atradās sauszemes transportlīdzeklī, kas izraisīja ceļu satiksmes negadījumu;
 • īpašnieki, kuru īpašums ir cietis ceļu satiksmes negadījumā.

OCTA polises zaudējuma atlīdzināšana labot šo sadaļu

Zaudējumus atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošinājusi civiltiesisko atbildību par vainīgo atzītajam transportlīdzekļa īpašniekam. Gadījumos, ja negadījumu izraisījušajam transporta līdzeklim nav bijusi OCTA apdrošināšana — Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.

Zaudējumi, kurus atlīdzina OCTA polise labot šo sadaļu

OCTA polise atlīdzina zaudējumus personai un īpašumam.

Materiālo zaudējumu maksimālais apmērs līdz 1 000 000 EUR, nemateriālo zaudējumu apmērs personai, kas cietusi līdz 5 000 000 EUR.

Biežāko zaudējumu saraksts, kas rodas īpašumam un kurus atlīdzina OCTA labot šo sadaļu

 • izdevumi transportlīdzekļa remontam un atjaunošanai līdz stāvoklim, kādā tas atrodās līdz negadījuma brīdim;
 • ja transportlīdzeklis nav atjaunojams, kā arī ja remonts nav iespējams vai ir ekonomiski nelietderīgs — zaudējumu atlīdzinājuma summu nosaka atbilstoši transportlīdzekļa vērtībai pirms ceļu satiksmes negadījuma;
 • nepieciešamības gadījumā izdevumi transportlīdzekļa evakuācijai;
 • atlīdzība par nodarītiem bojājumiem ceļiem, ēkām, būvēm vai citiem īpašumiem;
 • atlīdzība par nodarītiem kaitējumiem videi.

OCTA darbības vietas labot šo sadaļu

OCTA polise darbojas Latvijā un citās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Islandē, Itālijā, Īrijā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē, Lihtenšteinā un Luksemburgā.

Atsauces labot šo sadaļu

 1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 17.06.2013. FKTK anulē visas AAS "Balva" licences[novecojusi saite]. Skatīts: 10-02-2016.

Ārējās saites labot šo sadaļu