Saliktās daļiņas

Saliktās daļiņas (angļu: composite particles) ir daudzveidīgas subatomārās daļiņas, pie kurām pieder gan hadroni, kas sastāv no kvarkiem, gan arī atomu kodoli. Plašākā nozīmē saliktās daļiņas ir visi atomi un molekulas, kā arī hipotētiskās daļiņas.

Skatīt arī Labot

Atsauces Labot