Baikālā atrodas ap 20% atkusušā virszemes saldūdens

Saldūdens ir ūdens, kur uz tūkstoš vienādām daļām ūdens ir ne vairāk kā 0,5 daļas ūdenī izšķīdušo sāļu, t.i. sāļu saturs ūdenī ir mazāks nekā 0,05%. Saldūdens sastopams upēs, ezeros, ledājos, gruntsūdenī. Galvenais saldūdens avots ir atmosfērā esošo ūdens tvaiku nokrišņilietus, sniegs.

Pieeja tīram saldūdenim ir kritisks nosacījums daudzām dzīvo organismu sugām, tai skaitā cilvēkam. Tikai 3% uz Zemes esošā ūdens ir saldūdens un aptuveni 2/3 šī saldūdens atrodas ledājos un mūžīgā sasaluma zonā. Lielākā daļa no atlikušā 1% ir gruntsūdens un tikai 0,3% ir atkusis virszemes saldūdens. Ezeri satur septiņas astotdaļas no virszemes saldūdens, lielākā daļa no atlikušās daļas ir purvos un ļoti neliela daļa — upēs. Atmosfērā atrodas aptuveni 0,04% saldūdens.

Saldūdens baseinos izveidojusies īpaša dzīvnieku un augu valsts, kas citos apstākļos nespēj izdzīvot. Tikai neliela daļa ūdenī dzīvojošo organismu spēj dzīvot gan sālsūdenī, gan saldūdenī.

Ārējās saitesLabot

Ūdens iedalījums atkarībā no sāls koncentrācijas (promilēs).
Saldūdens Sājūdens sālsūdens Sālījums
<0,5 0,5–30 30–50 >50