Sakraments

rituāla darbība kristietībā, kas nodrošina ticīgajiem īpašu Dieva žēlastību

Sakraments ir rituāla darbība kristietībā, kas nodrošina ticīgajiem īpašu Dieva žēlastību. Dažādās kristiešu konfesijās izpratne par to būtiski atšķiras. Luterismā ir divi sakramenti — kristības un Svētais Vakarēdiens —, savukārt katoļticībā ir septiņi sakramenti — kristības sakraments, iestiprināšanas sakraments, eiharistijas sakraments, gandarīšanas sakraments, slimnieku svaidīšanas sakraments, ordinācijas sakraments un laulības sakraments.

Ārējās saites labot šo sadaļu