SAP datu noliktava

SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BW) ir datubāzu un datubāzu pārvaldības sistēmu kombinācija, kura tiek pielietota, lai atbalstītu vadības lēmumu pieņemšanu. To izstrādājis Vācijas uzņēmums SAP AG. BW ir daļa no SAP NetWeaver tehnoloģiju platformas. SAP datu noliktava ir izstrādāta tā, lai darbotos gan SAP, gan arī ārpus SAP vides.

Sistēmas pieeja balstās uz iekšēju un ārēju informācijas avotu apvienošanu vienotā krātuvē un piedāvā predefinētus datus, kas kalpo uzņēmumiem un uzņēmumu vadībai par palīglīdzekļu datu vadīšanas un arhivēšanas uzdevumos. SAP datu noliktava nodrošina uzņēmumus gan ar datu noliktavām raksturīgo infrastruktūru, gan arī satur predefinētus datu iegūšanas, analīzes un atskaites rīkus un biznesa procesu modeļus. Starp citām funkcijām, SAP datu noliktava ir aprīkota ar Biznesa lietojumu programmēšanas saskarnēm (Business Application Programming Interfaces), kas ļauj savienoties ar ne SAP programmām. Sistēma satur arī iepriekš konfigurētu biznesa saturu, integrētu OLAP procesoru, automatizētus datu ieguves un ielādes līdzekļus, metadatu krātuvi, administrēšanas rīkus, vispasaules tīmeklī bāzētu saskarni un dažādu valodu atbalstu.

SAP datu noliktavas modelisLabot

SAP datu noliktavas modeļa pamatā ir tā saucamie informācijas objekti (InfoObjects), kuri apraksta biznesa procesus un informāciju prasības. Tie nodrošina pamatu kompleksu informāciju modeļu iestatīšanai dažādās valodās, ar dažādām valūtām, mērvienībām, hierarhijām, utt. Galvenie SAP noliktavas elementi ir:

 • Datu avoti (DataSources)
 • Informācijas avoti (InfoSources)
 • ODS objekti (ODS Objects)
 • Informācijas kubi (InfoCubes)
 • Informācijas piegādātāji (InfoProviders)
 • Multipiegādātāji (MultiProviders)

Datu avotiLabot

Datu avoti ir dati, kas nāk no dažādām programmām un kuri tiek importēti datu noliktavā. Tie var būt dažādi:

 • produkcijas dati (dati, kas nākuši no dažādām biznesa lietotnēm);
 • iekšējie dati (lietotāju privātie dati);
 • arhivētie dati (pagātnes dati, kas tiek uzglabāti dažādu analīžu veikšanai);
 • ārējie dati (dažādi ārēji dati no vidēm, kas nav saistītas ar pašu organizāciju, bet varētu būt noderīgi lēmumu pieņemšanā).

Informācijas avotiLabot

Informācijas avoti ir Informācijas objektu grupas, kas no biznesa viedokļa sader kopā. Tās satur datus, iegūtus no transakcijām reālā laika transakciju procesos un master datus (piemēram, klientu un organizāciju adreses, kuras paliek nemainīgās ilgu laika periodu).

ODS objektiLabot

ODS ir datu komplekts, kas ir veidots dažādu avotu datu apvienošanas rezultātā. ODS objektā informācija glabājas caurspīdīgās datubāzu tabulās, kuras tiek izmantotas atskaišu veidošanai un kvalitātes nodrošināšanai.

Informācijas kubiLabot

Informācijas kubi ir daudzdimensiju datu krātuves konteineri datu analīzei un atskaitēm. Informācijas kubi tiek izmantoti informācijas analīzei no dažādām biznesa dimensijām.

Informācijas piegādātājiLabot

Informācijas piegādātāji atbild par informācijas piegādi vajadzīgajiem lietotājiem pēc to pieprasījuma. Pieprasījumi var būt dažāda veida — gan tiešsaistes, intraneta, interneta, gan arī e-pasta pieprasījumi, un šim komponentam ir jānodrošina informācijas iegūšana pēc jebkura no šiem pieprasījumiem.

MultipiegādātājiLabot

Multipiegādātāji ir virtuālie informācijas piegādātāji, kas ir divu fizisku vai virtuālu informācijas piegādātāju kombinācija. Multipiegādātāji nesatur datus. Tie kombinē datus no dažādiem piegādātājiem. Multipiegādātāju galvenais uzdevums ir nodrošināt datu pieejamību analīzei un atskaitēm.

Analītiskais skats uz datu noliktavas modeliLabot

SAP datu noliktavas pamatā ir "Paplašinātās zvaigznes shēmas" vai Informācijas kuba datubāzes modelis. Šis datubāzes modelis satur centrālo datubāzes tabulu, sauktu par "Faktu tabulu", ar saistītām dimensiju tabulām apkārt. Dimensiju tabulas satur atsauces uz rādītāju tabulām (pointer tables), kuras, savukārt, norāda uz master datu tabulām. Master datu tabulas satur pamatdatu objektus, tādus kā klients, materiāls, valsts utt., kuri tiek glabāti datu noliktavā kā Informācijas objekti. Informācijas objekti var saturēt atsevišķus definīciju laukus, tādus kā transakciju dati vai arī kompleksus pamatdatus, kas satur atribūtus, hierarhijas un tekstus glabātus atsevišķās tabulās.

SAP datu noliktava ir izstrādāta lai uzkrātu visu biznesam svarīgu informāciju, iegūtu no SAP R/3 OLTP, ka arī no citām ne SAP sistēmām ar mērķi nodrošināt ērtu un ātru pieeju un analīzes iespējas informācijai, izmantojot SAP datu noliktavas klientu rīkus (client tools).

 
SAP datu noliktavas modelis

Objektu sarežģītība šajā modelī prasa informācijas precīzu uzturēšanu visās datu noliktavas tabulās. Šim nolūkam datu ielāde sistēmā tiek nodrošināta, izmantojot informācijas paketes (InfoPackages). Informācijas paketes ir datu pieprasījumu (kuri tiek izvilkti no avotu sistēmām un ielādēti datu noliktavā) organizēšanas rīki. Problēmu rašanas gadījumā informācijas paketes tiek organizētas atbilstoši objektiem, kuriem šis paketes transportē datus: informācijas kubi, ODS vai pamatdati. Ziņojums par kļūdu tiek ģenerēts gadījumā, ja kāda no informācijas paketēm izkrīt. Šajā gadījumā administratoram ir iespēja noteikt precīzu vietu, kur notika kļūda, kā arī noteikt šis kļūdas ietekmi uz lietotāju un datu noliktavas sistēmu. Informācijas kubiem, pamatdatiem un ODS ir arī iespējams sagatavot atskaites par pieprasījumu vēsturi.

Daudzpakāpju arhitektūraLabot

 
Daudzpakāpju arhitektūras modelis

SAP datu noliktavai ir daudzpakāpju arhitektūra, kur augšā ir pati datu noliktava, tad SAP tīmekļa programmu serveris un lejā — klientu saskarnes. Šis arhitektūras sastāvā ietilpst arī pilnīga programmatūras izstrādes vide, sistēmas pārvaldes rīki un papildu funkcijas, tādas kā valūtu konvertēšana vai sistēmas drošības rīki. Neskatoties uz to, ka sistēma ir tuvi saistīta ar SAP R/3, SAP datu noliktava ir pilnīgi atsevišķs programmatūras komplekts.

Arhitektūras komponentiLabot

SAP datu noliktavas pamatā ir integrētie metadati, kurus pārvalda speciālie metadatu servisi. SAP datu noliktavai ir šādi komponenti:

 • Izvilkšanas, pārveidošanas un ielādes servisu komponents (Extract, transform, loadETL);
 • Datu glabāšanas komponents ar informācijas glabāšanas un arhivēšanas servisiem;
 • Pieejas un analīzes servisu komponents, kurš nodrošina pieeju informācijai uzkrātai SAP datu noliktavā;
 • Prezentācijas servisu komponents — piedāvā dažādās informācijas prezentēšanas iespējas galalietotājiem;
 • Administrēšanas servisu komponents;
 • Metadatu servisu komponents.

Ārējās saitesLabot