Ekoloģijas, tehnoloģiju un kodolenerģētikas uzraudzības federālais dienests (krievu: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) jeb Rostehnadzor (Ростехнадзор) ir Krievijas Federācijas izpildvaras iestāde, kas veic kodolenerģijas izmantošanas un rūpnieciskās drošības kontroli, kā arī enerģētikas, celtniecības un kalnrūpniecības nozares uzraudzību. Dienests nodarbojas arī ar valsts politikas un normatīvi tiesiskā regulējuma izstrādi norādītajā darbības jomā.

Vēsture labot šo sadaļu

Rostehnadzor izveidots 2004. gadā, Krievijas Federācijas prezidentam Vladimiram Putinam izdodot dekrētu par Tehnoloģiju uzraudzības federālā dienesta un Kodolenerģētikas uzraudzības federālā dienesta apvienošanu, jaunizveidotajam dienestam nododot arī Ekoloģijas un dabassaimniecības uzraudzības federālā dienesta pārziņā esošo ekoloģijas uzraudzības funkciju.

Funkcijas labot šo sadaļu

Saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības 2004. gada 30. jūlija lēmumu Nr. 401 "Par Ekoloģijas, tehnoloģiju un kodolenerģētikas uzraudzības federālo dienestu" Rostehnadzor veic šādas funkcijas:

 • regulē kodolenerģijas izmantošanas drošību;
 • regulē rūpniecisko drošību;
 • kontrolē drošību darbā ar zemes dzīlēm;
 • ir valsts enerģētikas uzraudzības institūcija;
 • kontrolē būvdarbu drošību;
 • regulē lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas drošību;
 • ir Krievijas Federācijas kompetentā iestāde saskaņā ar grozījumu Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijā.

Federālie likumi, kas regulē "Rostehnadzor" darbību[1]

 • 1997. gada 21. jūlija federālais likums Nr. 116-FZ "Par bīstamu ražošanas objektu rūpniecisko drošību"
 • 2008. gada 28. decembra federālais likums Nr. 294-FZ "Par juridisko personu un individuālo uzņēmēju tiesību aizsardzību, īstenojot valsts uzraudzību (kontroli) un pašvaldību kontroli"
 • 1995. gada 21. novembra federālais likums Nr. 170-FZ "Par kodolenerģijas izmantošanu"
 • 1997. gada 21. jūlija federālais likums Nr. 117-FZ "Par hidrotehnisko būvju drošību"
 • 2002. gada 27. decembra federālais likums Nr. 184-FZ "Par tehnisko regulējumu"
 • 2011. gada 4. maija federālais likums Nr. 99-FZ "Par atsevišķu darbības veidu licencēšanu"
 • 2010. gada 27. jūlija federālais likums Nr. 225-FZ "Par bīstama objekta īpašnieka obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par bīstama objekta avārijas nodarīto kaitējumu"
 • 1992. gada 21. februāra Krievijas Federācijas likums Nr. 2395-1 "Par dzīlēm"
 • 1996. gada 9. janvāra federālais likums Nr. 3-FZ "Par iedzīvotāju radiācijas drošību"
 • 2010. gada 27. jūlija federālais likums Nr. 190-FZ "Par siltumapgādi"
 • 2003. gada 26. marta federālais likums Nr. 35-FZ "Par elektroenerģētiku"
 • 2004. gada 27. jūlija federālais likums Nr. 79-FZ "Par valsts civildienestu"
 • 2006. gada 27. jūlija federālais likums Nr. 152-FZ "Par personas datiem"
 • 2009. gada 9. februāra federālais likums Nr. 8-FZ "Par piekļuves nodrošināšanu informācijai par valsts un vietējās pašpārvaldes institūciju darbību"
 • 1994. gada 21. decembra federālais likums Nr. 69-FZ "Par ugunsdrošību"
 • 2009. gada 23. novembra federālais likums Nr. 261-FZ "Par enerģijas taupīšanu, energoefektivitātes uzlabošanu un par grozījumu ieviešanu dažos Krievijas Federācijas tiesību aktos"
 • 2008. gada 25. decembra federālais likums Nr. 273-FZ "Par korupcijas apkarošanu"
 • 2007. gada 1. decembra federālais likums Nr. 315-FZ "Par pašregulējošām organizācijām"
 • 2010. gada 27. jūlija federālais likums Nr. 210-FZ "Par valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas organizāciju"
 • 2009. gada 30. decembra federālais likums Nr. 384-FZ "Tehniskais reglaments par ēku un būvju drošību"
 • 2008. gada 22. jūlija federālais likums Nr. 123-FZ "Tehniskais reglaments par ugunsdrošības prasībām"
 • 2011. gada 11. jūlija federālais likums Nr. 190-FZ "Par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumu ieviešanu dažos Krievijas Federācijas tiesību aktos"

Atsauces labot šo sadaļu

 1. Ростехнадзор. Нормативные правовые и правовые акты, регламентирующие деятельность Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/about_gosnadzor/legal/ Arhivēts 2014. gada 14. decembrī, Wayback Machine vietnē.

Ārējās saites labot šo sadaļu