Rečitatīvs (no latīņu: recitare — 'lasīt skaļā balsī'[1]) ir vokālā forma — runai tuvs dziedājums. Operā parasti ievada āriju, tā ritms un intonācija ir brīvi. Izmanto arī oratorijās un romancēs.

  1. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. R:, Avots, 2005, 636. lpp.