Radniecība

cilvēku savstarpējo attiecību termins

Radniecība ir sociālas, ar likumu vai tradīcijām pamatotas attiecības starp cilvēkiem, kuriem ir kopīgs sencis, vai ar cilvēkiem, kas ieprecējušies šādā cilvēku lokā. Ar radniecību saprot plašāku cilvēku loku nekā ģimeni. Konkrētu personu šādā cilvēku lokā sauc par radinieku vai radinieci.

Radinieku uzskaitījumsLabot

Turpmākajā uzskaitījumā radniecība norādīta attiecībā pret kādu noteiktu personu.

 • vecāki
  • tēvs, arī tētis — vīriešu dzimuma vecāks
   • patēvs, arī audžutēvs — vīriešu dzimuma persona, ar kuru apprecējusies vai dzīvo kopā māte
  • māte, arī mamma — sieviešu dzimuma vecāks
   • pamāte, arī audžumāte — sieviešu dzimuma persona, ar kuru apprecējies vai dzīvo kopā tēvs
 • brālis — vīriešu dzimuma cilvēks, kuram ar noteiktu personu ir kopīgi vecāki
  • pusbrālis — vīriešu dzimuma cilvēks, kuram ar noteiktu personu ir kopīgs viens vecāks
 • māsa — sieviešu dzimuma cilvēks, kuram ar noteiktu personu ir kopīgi vecāki
  • pusmāsa — sieviešu dzimuma cilvēks, kuram ar noteiktu personu ir kopīgs viens vecāks
 • bērni
  • dēls — vīriešu dzimuma pēcnācējs
  • meita — sieviešu dzimuma pēcnācējs
 • vecvecāki — vecāku vecāki
  • vectēvs, vectētiņš, sarunvalodā arī opis — tēva vai mātes tēvs
  • vecāmāte, vecmamma, sarunvalodā arī ome — tēva vai mātes māte
 • mazbērni — bērnu bērni
 • tēvocis, arī onkulis — tēva vai mātes brālis
 • tante — tēva vai mātes māsa
 • brālēns — tēvoča vai tantes dēls
 • māsīca — tēvoča vai tantes meita
 • vīrs — vīriešu dzimuma cilvēks, ar kuru noteikta persona ir apprecējusies
 • sieva — sieviešu dzimuma cilvēks, ar kuru noteikta persona ir apprecējusies
 • znots — meitas vīrs
 • vedekla, arī jaunuve — dēla sieva
 • svainis, arī švāģeris — sievas vai vīra brālis, arī māsas vīrs
 • svaine, arī ietaļa — sievas vai vīra māsa
 • mārša — brāļa sieva
 • dieveris — vīra brālis
 • ķelavainis — sievas māsas vīrs, sauc arī par svaini