Meita

sieviešu dzimtes bērns

Meita ir sieviešu dzimuma bērns attiecībā pret vecākiem. Analogs vīriešiem ir dēls. Viena laulātā meita no iepriekšējās laulības otrajam laulātajam ir pameita. Dažkārt ar jēdzienu meita var tikt apzīmētas attiecības starp grupām vai elementiem.

Māte ar divām meitām

Patriarhālās sabiedrībās meitām ir atšķirīgas vai zemākas tiesības nekā dēliem.