Radiantsdebess sfēras punkts, no kura šķietami nāk visi vienas meteoru plūsmas meteori. Faktiskās meteoru trajektorijas ir paralēlas, taču tie šķiet izlidojam no viena punkta perspektīvas efekta dēļ.

Meteoru plūsma un radiants (apzīmēts ar 0)