Racionalitāte ir izpratnes veids par lietu būtību pēc to nozīmes un atbilstības noteiktām, cilvēka prāta normētām likumsakarībām. Tas ir veids, kā cilvēki nonāk pie secinājumiem, apsverot lietas pārdomāti. Par racionalitāti uzskata ne vien lietu un domas jēgpilnību, bet arī to piemērotību un atbilstību mērķa sasniegšanai/problēmas atrisināšanai. Racionalitātei pretēju stāvokli dēvē par iracionalitāti.

Termins racionalitāte ir izmantots dažādās zinātnes nozarēs ar samērā atšķirīgu nozīmi. To pārsvarā izmanto filozofijā, ekonomikā, socioloģijā, psiholoģijā, politoloģijā, matemātikā.

Skatīt arī labot šo sadaļu