RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) struktūrvienība, kas dibināta 1991. gadā, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, Bufalo Universitātei un Otavas Universitātei. RBS pasniedzēji pārstāv kā akadēmisko, tā biznesa vidi.

RTU Rīgas Biznesa skola

Moto We share success!
Dibināta 1991. gads
Atrašanās vieta Skolas iela 11, Rīga
Tips RTU struktūrvienība
Mājaslapa rbs.lv
Ieeja ēkā Skolas ielā 11.

RBS piedāvā apgūt maģistra programmu, kurā studenti iegūst maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā angļu valodā (Master of Business Administration, MBA) un bakalaura programmu, kurā iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā (Bachelor of Business Administration, BBA grādu).

Studiju programmas labot šo sadaļu

Vadīšana starptautiskos uzņēmumos labot šo sadaļu

RTU RBS bakalaura programma biznesa vadībā ir veidota, balstoties uz BI Norvēģijas Biznesa skolas (BI Norwegian Business School) un Bufalo Universitātes (University at Buffalo) studiju programmu jeb mācību plāna pamatu. Programma ietver uzņēmējdarbības vadības galvenās tēmas, piemēram, finanses, ekonomiku, vadības metodes, likumdošanu un starpkultūru komunikāciju. Šī programma sniedz atzītu izglītību starptautiskajā uzņēmējdarbībā ar globālu ievirzi un zināšanas par to, kā veidot sociāli atbildīgu biznesu.

Profesionālā MBA labot šo sadaļu

Šī programma ir nepilna laika studiju programma, kas domāta profesionāļiem un strādājošiem. Studijas notiek angļu valodā darbadienu vakaros un ļauj studentiem izvēlēties kursus. Katrs gads tiek dalīts trimestros — rudens, pavasara un vasaras trimestris. Studenti var izvēlēties apgūt 1 līdz 4 mācību priekšmetus viena trimestra laikā. Izvēloties apgūt 2 priekšmetus 1 trimestrī, programmu var pabeigt 2,5 gadu laikā. MBA programma sastāv no 9 obligātajiem un 6 izvēles priekšmetiem. Programmas nobeigumā ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Absolventi saņem arī sertifikātu, ko apstiprinājusi Rīgas Tehniskā universitāte, Bufalo universitāte (ASV) un Otavas universitāte (Kanāda).

Eksekutīvā MBA labot šo sadaļu

Tā ir 20 mēnešus ilga augstākā līmeņa vadītāju izglītības programma, kas veidota atbilstoši Ziemeļamerikas augstākās izglītības standartiem. Pasniedzēji ir no ASV, Kanādas un Eiropas. Mācības notiek vienu reizi mēnesī — intensīvi strādājot un gan individuāli, gan nelielās grupās risinot reālas šī līmeņa vadītāju problēmsituācijas. Mācību programmā ir iekļauta vienas nedēļas mācību brauciens uz Bufalo universitāti ASV vai Otavas universitāti Kanādā, vai uz Stellenbošas Biznesa skolu Dienvidāfrikā.

Atsauces labot šo sadaļu