Quoted-printable jeb QP kodējums ir kodējums, kas izmanto drukājamas rakstzīmes (alfabēta burtus, ciparus un vienādības zīmi "="), lai pārsūtītu astoņu bitu datus pa septiņu bitu kanālu. To izmanto kā MIME satura sūtīšanas kodējumu e-pasta sūtīšanai. Paredzēts gadījumiem, ja dati pamatā sastāv no US-ASCII simboliem, bet ir arī neliels daudzums baitu, kuru kodi ir virs 127. MIME alternatīva QP kodējumam ir Base64.

Kodēšanas noteikumi

labot šo sadaļu

Astoņu bitu baitu kodē ar trīs rakstzīmēm: pirmais ir "=", kam seko divi heksadecimāli cipari (0—9 vai A—F), kas atbilst baita kodam. Piemēram, Windows-1257 kodējumā "ā" (decimālā vērtība 226) attēlo kā "=E2".

Visas drukājamās ASCII rakstzīmes ASCII (decimālās vērtības starp 33 un 126) atstāj nemainītas, izņemot vienādības zīmi "=" (decimālā vērtība 61), kuru attēlo kā "=3D".

ASCII tabulācijas un tukšuma simbolus (decimālās vērtības 9 un 32) var atstat nemainītas, izņemot gadījumus, ja tās atrodas rindas beigās. Ja kāds no šiem simboliem atrodas rindas beigās, to kodē ar "=09" (tabulācija) vai "=20" (tukšumzīme).

Ja kodējamos datos ir pāreja uz jaunu rindu, tad to kodē ar ASCII CR LF secību, neatkarīgi no originālajām baitu vērtībām. Ja baitu vērībām 10 un 13 ir cita nozīme nekā rindas beigas, tad tie ir jākodē kā "=0A" un "=0D".

Quoted-printable rindu garums nedrīkst būt lielāks par 79 baitiem. Lai to ievērotu, kodētās rindas beigās tiek pievienots "=", kas neizraisa pāriešanu uz jaunu rindu oriģinālajā tekstā.

Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums.

Teksts ar Windows-1257 kodējumu quoted-printable tiks attēlots:

B=FBt vai neb=FBt? T=E2ds ir jaut=E2jums.

Salīdzinājumam tas pats teksts alternatīvā kodējumā Base64 būs:

Qvt0IHZhaSBuZWL7dD8gVOJkcyBpciBqYXV04mp1bXMu

Ārējās saites

labot šo sadaļu