Priekules vidusskola

Priekules vidusskola atrodas Priekules novadā, Priekulē, Aizputes ielā 1.

VēstureLabot

Priekules vidusskola kopš 1951. gada atrodas Priekules muižas pilī, kas celta 15. gadsimtā. Laika gaitā skolas nosaukumi ir mainījušies:

 • Priekules pilsētas septiņgadīgā skola — 1945. — 1949
 • Priekules vidusskola — 1950. — 1957
 • Priekules 1. vidusskola — 1957. — 1998
 • Priekules vidusskola — 1998. — līdz mūsdienām

Izglītības programmasLabot

Izglītības programmas (2016./2017.mācību gadā)

 1. Pamatizglītības programma (21011111);
 2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
 3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011811);
 4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011);
 5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
 6. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem (21015521);
 7. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013).

DirektoriLabot

Līdz 2016. gadam Priekules vidusskolu vadījuši 10 direktori:

 • E. Bahs (1941—1955)
 • G. Gudermanis
 • K. Zunde
 • I. Bieze (1961—1962)
 • A. Vilcāne (1962—1967)
 • A. Feldmane (1967—1976)
 • V. Vilerts
 • V. Jablonska
 • A. Cīrulis
 • I. Tiesnese (2013. — līdz šai dienai)

Interešu izglītības programmasLabot

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi

Skolēniem ir iespēja fakultatīvi papildināt zināšanas matemātikā, latviešu valodā, mūzikā, sportā un svešvalodās, kā arī apgūt zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas pamatus, kā arī attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām.

TradīcijasLabot

 • Zinību diena;
 • 10.klases iesvētības;
 • 5. klases iesvētības;
 • Rudens izstādes;
 • Vecvecāku pēcpusdiena;
 • Mārtiņdienas tirgus;
 • Lāčplēša diena Aizvīķos;
 • Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākums;
 • Ziemassvētku labdarības koncerti;
 • Labo un teicamo skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums;
 • Svētā Valentīna diena;
 • Lieldienas;
 • Rudens un pavasara ekskursiju un pārgājienu dienas;
 • Žetonu vakars;
 • Pēdējais zvans;
 • Ekskursija olimpiāžu uzvarētājiem un godalgotu vietu ieguvējiem;
 • Izlaidumi;
 • Vecāku dienas;
 • Absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem);
 • Starptautiskais draudzības festivāls ar Lietuvas, Igaunijas un Krievijas draugiem.

Ārējās saitesLabot