Presbitērijs (latīņu: presbyterium — 'izvēlēto vieta', no sengrieķu: πρεσβυτέριον — 'mācītāju sapulce') ir Rietumeiropas (galvenokārt katoļu) baznīcu arhitektūrā telpa pirms altāra. Vadoties pēc nosaukuma, presbitērijs ir vieta, kur drīkst uzturēties tikai presbiteri jeb mācītāji.

Krusta tipa baznīcas plānojums, ar iekrāsotu presbitērija daļu. Presbitērijs beidzas pie apsīdas, savukārt no ārsienām to atdala ambulatorijs.