Pravietis, sieviešu dzimtē — praviete, ir persona, kas apgalvo, ka ir sazinājies ar pārdabisko vai dievišķo, un kalpo kā starpnieks starp to un cilvēci. Pravieši sevi bieži vien uzskata par Dieva izredzētajiem. Ziņu, ko pravietis pasniedz, sauc par pravietojumu. Pravieši ir ikvienā Ābrama reliģijā (kristietībā, jūdaismā un islāmā), kā arī daudzās citās reliģijās.

Rembranta glezna, kurā attēlots, kā Mozus no Dieva saņem desmit baušļus