Politeisms

reliģija, kuras pamatā ir daudzu dievu kults

Politeisms (no grieķu: πολύ, poly —'daudz' un θεός theos —'dievs') jeb daudzdievība ir ticība vairākām dievībām. Politeisms ir raksturīgs daudzām vēsturiskām un mūsdienu reliģijām. Bieži vien dievības ir antropomorfiskas. Parasti katra dievība atbild par savu jomu, tipiskas dievības ir debesu, nāves, auglības dievi, kā arī dievi-radītāji un mātes dievības.

Sengrieķu dievi uz romiešu sarkofāga (ap 240. gadu), Luvrā, Parīzē