Pierādījums

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Pierādījums ir loģisku spriedumu kopums, kas pārliecinoši pamato kāda apgalvojuma pareizību.