Matemātisks pierādījums

Pierādījums matemātikā ir konkrēta apgalvojuma loģisks pamatojums, izmantojot iepriekš zināmus citus apgalvojumus. Pierādījumi tiek izmantoti teorēmu pamatojumos, dažādu matemātisku uzdevumu risināšanā, īpaši ģeometrijā un tamlīdzīgās nozarēs. Pastāv dažādi pierādījumu veidi, piemēram, tiešais pierādījums, pierādījums no pretējā, matemātiskās indukcijas princips. Ja apgalvojumu nevar pierādīt un arī nevar noliegt, tad to sauc par hipotēzi.

Kāds Eiklīda pierādījums