Permutācija ir galīgas kopas visu elementu sakārtojums. Permutāciju var definēt arī kā variāciju skaitu no n elementiem pa n elementiem. Parasti permutācijas pēta kombinatorikā.

Trīs bumbu sešas permutācijas

Nesakārtotai kopai {1,2,3} ir sešas permutācijas (sakārtotas kopas): (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2) un (3,2,1). Tāpat vārda anagramma ir permutācijas piemērs. N elementu permutācijas aprēķina šādi — n×(n − 1)×(n − 2)×⋯×1 —, ko īsāk pieraksta ar faktoriāla palīdzību: "n!":

.

Ja elementi kopā atkārtojas, tad permutācijas no n elementiem pa k elementiem var aprēķināt šādi: nk.

Ārējās saites

labot šo sadaļu