Paralakse astronomijā ir šķietama debess spīdekļa pārvietošanās pie debess sfēras, ja novērotājs maina novērošanas stāvokli. Paralakse ir apgriezti proporcionāla attālumam līdz spīdeklim.

Zvaigznes paralakse
Paralakse attēlota ar animāciju, šķiet, ka tuvākie objekti pārvietojās ātrāk

Militārpersonām: paralakse – perspektīva novirzīšanās no novērojamā objekta. Paralakse izpaužas šādi - ja šāvēja acs novirzās no tēmēkļa optiskās ass, tad perspektīvā nobīdās aplūkojamā objekta attēls. Mērķējot optiskajā tēmēklī, šāvējam mainot acs (ar ko tēmē) atrašanās vietu, atbilstoši mainās arī tēmējamais punkts optiskajā tēmēklī, saglabājot nemainīgu trāpījuma punktu.