Pabalsts ir valsts, pašvaldību vai uzņēmumu materiāla palīdzība maznodrošinātiem iedzīvotājiem, nelaimē cietušajiem, kā arī iedzīvotājiem slimības gadījumā, bezdarbniekiem u. c.[1]

Eiropas Savienības terminoloģijā: personai speciālam mērķim regulāri vai reizumis izsniegta nauda. Darbiniekam izmaksātā nauda par izdevumiem, kas tieši vai netieši rodas, pildot darba pienākumus, piemēram, par ceļošanas, pieņemšanas, automobiļa nobrauktās kilometrāžas un citiem izdevumiem.[2]

Valsts sociālie pabalstiLabot

Valsts sociālie pabalsti ir valsts atbalsts naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piederīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēj gūt ienākumus.[3]

Pabalstu veidiLabot

Regulāri izmaksājamie:

 • ģimenes valsts pabalsts;
 • bērna kopšanas pabalsts;
 • pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu;
 • atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu;
 • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Vienreiz izmaksājamie valsts sociālie pabalsti ir šādi:

 • bērna piedzimšanas pabalsts;
 • apbedīšanas pabalsts;
 • atlīdzība par adopciju.

Valsts sociālo pabalstu finansēšanaLabot

Valsts sociālos pabalstus finansē no valsts pamatbudžeta.[3]

AtsaucesLabot

 1. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000
 2. Longman's Dictionary of Business English, 22
 3. 3,0 3,1 https://likumi.lv/doc.php?id=68483