Pīslas ezeriņš

ezers Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā, Latvijā