Pārvaldītājsabiedrība

Pārvaldītājsabiedrība (angļu: holding company)[1] ir juridiska persona, kurai pieder citu uzņēmumu akciju kontrolpaketes un kura tādējādi veic šo uzņēmumu vispārīgo vadību. Šajā gadījumā jēdzienu "kontrolpakete" var plašāk iztulkot kā jebkāda veida līdzdalību uzņēmumos, kas ļauj pārvaldīt to pārvaldes institūcijas.[2]

Parasti pārvaldītājsabiedrības galvenais darbības veids ir aktīvu pārvaldīšana. Par kontrolpaketi ASV uzskata vairāk nekā 20%, un bieži vien 5—10%, turpretī Lielbritānijā — no 80%.[3]

Kontroli var veikt tieši vai arī netieši, kad mātes sabiedrība kontrolē meitas sabiedrību, kura savukārt kontrolē trešo, utt.[4]

Pārvaldītājsabiedrības Latvijā

labot šo sadaļu

Latvijas Republikā 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā labvēlīgs režīms pārvaldītājsabiedrību jeb mātes sabiedrību izveidei un uzturēšanai. No meitas sabiedrībām saņemtās dividendes un no meitas sabiedrību kapitāldaļu vai akciju pārdošanas gūto peļņu neapliek ar nodokļiem.

Labi pārdomāta pārvaldītājsabiedrība Latvijā var samazināt vai pat pilnībā izslēgt nodokļus par ienākumiem no dividendēm, procentiem un maksājumiem par intelektuālo īpašumu, kā arī no kapitāla pieauguma.

Pārvaldītājsabiedrībai var piederēt meitas sabiedrības kā Latvijā, tā citās valstīs. Arī pati pārvaldītājsabiedrība var piederēt mātes sabiedrībām Latvijā vai citās valstīs.

Latvijas tiesību aktos nav pārvaldītājsabiedrības definīcijas. Reģistrēšana un ar to saistītās prasības pārvaldītājsabiedrībai ir tādas pašas kā parastai kapitālsabiedrībai. Latvijas pārvaldītājsabiedrība var turēt, pirkt un pārdot citu uzņēmumu kapitāldaļas. Pasīvo ienākumu no intelektuālā īpašuma, dividendēm un kapitāldaļām, ko gūst Latvijā reģistrēta kapitālsabiedrība, neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Latvijai kā ES dalībvalstij jāievēro "Mātes — meitas uzņēmumu direktīva" un "Procentu un autoratlīdzību direktīva".