Optiskais kabelis

Optiskais kabelis ir izveidots no optiskajām šķiedrām. Tās pārvada gaismas viļņus. Modulētais (ar mainīgu intensitāti) gaismas stars optiskajā šķiedrā tiek raidīts (iespīdināts) ar speciāla lāzera vai gaismas diodes palīdzību. Centrā ir ļoti plāna stikla šķiedra (ar serdeņa diametru d=10 μm — vienmodu vai — d=52 — 60 μm — daudzmodu). Kabelis sastāv no diviem vadiem, no kuriem katrs var pārraidīt datus tikai vienā virzienā. Katrā apvalkā plastikas kārtu veidā atrodas pastiprinošās šķiedras, kuras neļauj gaismai iziet cauri no stikla šķiedras. Šī tipa kabeļi ļauj pārsūtīt lielu datu daudzumu un ir nejūtīgi pret elektriskajiem traucējumiem. Kabeļa garumam praktiski nav nekādas nozīmes. Pirmās problēmas datu pārraidē rodas tad, ja kabeļa garums sasniedz 50 kilometrus.

Kabelis optiskais struktura.jpg

Optisko kabeli parasti izmanto kā lielu tīklu mugurkaulu (backbone) vai arī lieljaudas serveru pieslēgšanai. Šis ir pats dārgākais kabeļu veids.

Optiskā kabeļa tipiLabot

Visas optiskās šķiedras dalās uz divām pamatgrupām:

- daudzmodu (Multi Mode Fiber Optics -MM FO) ar šķiedras izmēru d/D=50/125; 62,5/125 μm

- vienmodu (Single Mode Fiber Optics — SM FO) ar šķiedras izmēru d/D= 9/125 μm .

Daudzmodu šķiedras dalās: - pakāpeniskajiem (step index multi mode fiber), - gradienta (graded index multi mode fiber). Vienmodu šķiedras dalās: - pakāpeniskās vienmodu šķiedras (step index single mode fiber) vai standarta šķiedras SF (standard fiber), - šķiedras ar nobīdes dispersiju (dispersion-shifted single mode fiber), - šķiedras ar nenulles nobīdes dispersiju NZDSF (non-zero dispersion-shifted single mode fiber).

PAMATPARAMETRILabot

1. Ģeometriskie parametriLabot

- serdeņu (d=2a) un apvalku (D=2b) diametri,

- būvgarums (Lbg).

2. Optiskie parametriLabot

Primārie:

- laušanas relatīvā koeficients,

- skaitliskā apertūra,

- normētā frekvence,

- izplatīšanas modas skaits,

- kritiskas frekvence un viļņa garums,

Sekundārie:

- rimšanas koeficients,

- kilomentriskais rimšanas koeficients,

- dispersija (“paplasēšanas impulsa”),

- frekvenču joslas.

3. Mehāniskie parametriLabot

- šķiedras izturība,

- dinamiskas izturības pārtraukumu,

- minimālais izliekumu rādiuss, - aizsargpārklājuma izturība.