Notikums

notikums laikā un telpā

Notikums ir darbība, kuras risinās/risinājās kādā konkrētā vietā un laikā. Bieži vien notikums ir ievērības cienīgs atgadījums, parādība vai cita darbība, kas saistīta ar sabiedrību vai arī ar konkrētu indivīdu. Zinātnē notikums ir eksperimenta iznākums.

Notikuma nozīmīgumu nosaka katrs indivīds pats pēc saviem ieskatiem, tādēļ ka visi notikumi nav vienlīdz nozīmīgi cilvēka dzīvē.