Nihilisms

Nihilisms (no latīņu: nihil — ‘nekas’) ir filozofiska doktrīna, kuras pamatā ir negatīva attieksme pret vispārpieņemtajām morāles normām, sabiedrības tikumiskajām vērtībām, koncepciju, dzīves veidu, tā visa noliegums. Ir vairāki nihilisma veidi. Visbiežāk ar nihilismu tiek saprasts eksistenciālais nihilisms, kam raksturīgs pasaules uzskats, ka dzīve ir bezjēdzīga un bezvērtīga.

Nihilists (Paul Merwart 1882. gadā)

Nihilisma koncepcijas radās 19. gadsimtā. Būtiska nozīme nihilisma izveidošanās procesā bija tā laika filozofu, it īpaši Sērena Kirkegora un Frīdriha Nīčes, darbībai.

Ārējās saitesLabot