Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir Aizkraukles novada vidējās izglītības mācību iestāde, kas atrodas Dzirnavu ielā 4 Neretā. Mācības notiek no 1. līdz 12. klasei, latviešu valodā.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
Atrašanās vieta
Dzirnavu iela 4, Nereta, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips vidusskola
Dibināta 1945 (1596)
Direktors Viktorija Trukša
Skolēnu skaits 160 (2022)
Mājaslapa
 
Neretas Ķesteru skola (pirms 1919).
 
Neretas pamatskolas jaunā ēka (1936).

1567. gadā hercogs Gothards Ketlers izdeva pavēli uzcelt vai atjaunot Kurzemes un Zemgales hercogistes baznīcas un to uzraudzībā atvērt skolas. 1596. gadā tika atvērta Neretas latīņu skola, kur skolēni apguva latīņu, grieķu, senebreju valodas, teoloģiju, matemātiku, vēsturi un ģeogrāfiju. Pirmā skola celta pie Neretas luterāņu baznīcas, 1607. gadā rakstītajos avotos tā minēta kā Neretas Ķestera skola.[1] No 1815. gada ķesterāta telpās skolas vajadzībām izmantoja divas telpas, skolā mācīja lasīt pātarus un rēķināt. 1919. gadā to pārveidoja par Neretas pamatskolu.

1936. gada 30. oktobrī tika iesvētīta jaunā skolas ēka, kurā mācības norit arī pašreiz. 1945. gada 1. septembrī Neretas pamatskolu pārveidoja par Neretas vidusskolu, un 1950. gada pavasarī bija pirmais vidusskolas izlaidums. 2009. gadā Neretas vidusskolu pārdēvēja par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu.

Nosaukumu maiņa

labot šo sadaļu
 • Neretas latīņu skola (1596-1607)
 • Neretas Ķestera skola (1607-1919)
 • Neretas pamatskola (1919-1945)
 • Neretas vidusskola (1945-2009)
 • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola (no 2009)

Skolas pārziņi un direktori

labot šo sadaļu
 • Milda Zemīte 1919. — 1931.
 • Arturs Jurkovskis 1931. — 1940.
 • Emilija Bluķe 1940. — 1946.
 • Kārlis Lapiņš 1946. — 1948.
 • Milda Rudzīte 1948.
 • Viktors Kokins 1948. — 1953.
 • Velta Andžāne 1953. — 1954.
 • Otīlija Uzāne 1954. — 1956.
 • Pēteris Skrupskis 1956. — 1972.
 • Ilga Zaņķe 1972. — 1974.
 • Jānis Gunārs Bajinskis 1974. — 1985.
 • Vilis Treinis 1985. — 1986.
 • Laima Grebska no 1986. — 2021.
 • Viktorija Trukša no 2021.

Izglītības programmas (2016. gads)

labot šo sadaļu
 • Pamatizglītības programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (vakarskola)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi

labot šo sadaļu
 • koris
 • ansamblis
 • tautiskās
 • dejas;
 • sporta dejas
 • drāmas kopa
 • basketbols
 • volejbols
 • vieglatlētika
 • muzeja draugi
 • lietišķā māksla
 • vizuālā māksla
 • jaunsargi
 • ticības mācība
 • mazpulki
 • leļļu teātris
 • ārstnieciskā vingrošana
 • tautas bumba
 • angļu valoda 1., 2. Klasei
 • Zinību diena
 • 10. klases iesvētības
 • Skolotāju diena
 • Dzejas dienas
 • Mārtiņdienas tirgus
 • Tēvzemes nedēļa
 • Ierindas skate
 • Ziemassvētku labdarības akcijas
 • Ziemsvētku egles iededzināšana skolas pagalmā
 • Ziemassvētku koncerts
 • Jaungada karnevāls
 • Ģimenes dienas koncerts
 • Žetonu vakars
 • Skolas pēdējais zvans
 • Teātra svētki
 • Izlaidumi
 • Vecāku dienas
 • Vecāku kopsapulces klašu grupās
 • Absolventu salidojumi (ik pēc 5 gadiem)
 • Valsts svētku atzīmēšana
 • Erudītu konkursi klašu grupās
 • Mākslas dienas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”
 • Eiropas Muzeju nakts
 • Literārās un kultūrvēsturiskās tradīcijas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi”
 • A.Velmes kauss volejbolā
 • Eiropas valodu un Dzimtās valodas dienas
 • Novada matemātikas olimpiāde
 • O. Šabanska kauss volejbolā
 • Novada dabaszinību un sākumskolas olimpiāde
 • Trīszvaigžņu spēles
 • Ziemassvētku lasījumi
 • Labdarības koncerts Neretas Sociālās aprūpes centrā
 • Nakts volejbols
 • Vizuālās mākslas pulciņa audzēkņu pavasara darbu skates
 • Skolēnu gatavotie Ziemassvētku apsveikumi

Starptautiskie projekti (2010. — 2015. gadā)

labot šo sadaļu
 • Nordplus- Senioru rokasgrāmata (Projekts Seniori skolā ir izstrādāts Zviedrijā (Karlskrūnā) un tālāk ieviests Latvijā (Neretā) un Dānijā (Odensē)).
 • Comenius apakšaktivitātes:
 1. Comenius asistentūra (skolotāja no Spānijas no 16. 09.2013. līdz 16. 12. 2013. strādāja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā par bioloģijas skolotājas asistenti);
 • Latvijas Comenius asistentu dienas Neretā;
 1. Comenius skolēnu individuālā mobilitāte -1 (1 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēns no 2.01.2014. līdz 2.04.2014. mācījās Slovēnijā);
 2. Comenius skolēnu individuālā mobilitāte — 2 (2 skolēni no Slovēnijas no 23.09.2013. līdz 23.11.2013. mācījās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā);
 3. Comenius skolēnu individuālā mobilitāte-3.
 • Erasmus+:
 1. 2 skolotājas uzlaboja zināšanas un iemaņas angļu valodā Anglijā no 15. līdz 26. 09.2014.;
 2. 3 skolotājas ēnoja mācību stundas Peines arodskolā (Berufsbildende Schulen Peine) Vācijā no 16. līdz 18. 03. 2015.

Ārējās saites

labot šo sadaļu