Nenoapaļots zema mēles pacēluma pakaļējās rindas patskanis

Nenoapaļots zema mēles pacēluma pakaļējās rindas patskanis ir patskanis, kas sastopams vairākās valodās. Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā tā atspoguļošanai izmanto zīmi [ɑ]. Tā noapaļotā versija ir patskanis [ɒ]. Nenoapaļotu zema mēles pacēluma pakaļējās rindas patskani var realizēt izrunājot skaņu [ɒ] un saplacinot lūpas.