Muzikoloģija

zinātnes nozaru kopums, kas pētī mūziku
(Pāradresēts no Muzikologs)

Muzikoloģija, arī mūzikas zinātne, ir zinātnes nozaru kopums, kas pēta mūziku. Tā ir viena no humanitārajām zinātnēm. Muzikoloģijas speciālistu sauc par muzikologu. Tradicionāli muzikoloģijā liela uzmanība tiek pievērsta mūzikas vēsturei. Tāpat arī liela vērība tiek pievērsta etnomuzikoloģijai, mūzikas filozofijai, sociomuzioloģijai un mūzikas kritikai.

Piemēram, etnomuzikoloģijā ieraksta indiāņu dziesmas