Mutants ir tāds organisms, kurš ir pārmantojis mutējušu (mutantu) gēnu, vai kura gēnos ir radušās mutācijas organisma dzīves laikā. Mutāciju (DNS izmaiņu) rezultātā var rasties jaunas ģenētiskās pazīmes, kuras līdz tam nav eksistējušas dabā. Mutāciju veidi: genoma mutācijas, hromosomu mutācijas, gēnu mutācijas.

Mutants — omārs zilā krāsā

Viens no piemēriem hromosomu mutācijām ir Dauna sindroms, kas ir 23. hromosomas trisomija.