Mormoņi ir pieņemts vispārinošs apzīmējums no ASV nākušās Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļiem. Apzīmējums atvasināts no viņu Svēto Rakstu - Mormona grāmatas nosaukuma.

Raksturojums Labot

Par mormoņiem arī tiek sauktas mazākas reliģiskas organizācijas, kas ir atšķēlušās no Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas. Pasaulē ir pazīstamas vairāk nekā 20 aktīvas reliģiskas organzācijas, kuras atšķēlās no Pēdējo dienu Svētās Jēzus Kristus baznīcas pēc tās pirmā līdera Džozefa Smita nāves. Viena no mazākajām grupām, Fundamentālistu PDS baznīca, ir ironiski tā, kura saņem vislielāko publiskās intereses daļu (dēļ Conan Doyles populārā romāna, Sherlock Holmes) bet tomēr krietni atšķiras no pašas PDS baznīcas. Daudzi cilvēki maldās, domājot, ka visi mormoņi piekopj daudzsievību, bet patiesībā tā ir vienīgā grupa kas tā dara. Un viņiem ir tikai apm. 8.000 locekļu kuri dzīvo izolētā kopienā tuksnesī, salīdzinot ar PDS baznīcu, kam ir vairāk kā 15.000.000 locekļu visā pasaulē. Visi "mormoņu" misionāri, kuri staigā pa ielu Latvijā pieder pašai PDS baznīcai un, līdz ar to, nemaz nedarbojas ar daudzsievību.

Plašā vārda "mormoņi" lietošana sabiedrībā radījusi situāciju, ka paši baznīcas locekļi ir sākuši sevi identificēt kā mormoņus. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas līderi ir izskaidrojuši, ka šis nosaukums ir pieņemams baznīcas locekļiem bet, saskaņā ar Mormona Grāmatas mācīto (500.-501. lpp, 1. - 12. panti), pati baznīca nav kāda cilvēka, Mormona, baznīca, nedz arī cilvēku grupas, mormoņu, baznīca, bet ir paša Tā Kunga Jēzus Kristus Baznīca, un tāpēc tā ir jānosauc Jēzus Kristus vārdā. Tas ir tas iemesls, kāpēc šīs baznīcas locekļi vienmēr dos priekšroku īstajam, garākam nosaukumam: "Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca." (sk. M. Russel Ballard, The Importance of a Name Vārda (Nosaukuma) nozīmīgums Archived 2014. gada 24. martā, Wayback Machine vietnē., General Conference, October 2011)

Literatūra Labot

Oficiālās mājaslapas Labot

Ārējās saites Labot